Announcement

Inbound Marketing là gì

Posted by FIEX Marketing on Feb 22 2021 at 05:08AM PST
image

Hiện nay, tiếp thị qua các kênh truyền thông không còn hoạt động hiệu quả như trước nữa.

Sự ra đời của Internet đã và đang dần làm thay đổi sâu sắc các phương thức kinh doanh.

Inbound marketing là gì? Toàn bộ kiến thức Inbound Marketing mới nhất 2020

=> Link: https://fiexmarketing.com/marketing/inbound-marketing-la-gi/

Inbound marketing là gì?
Phương pháp luận Inbound Marketing là gì? 4 Giai đoạn của Inbound Marketing:
#1. Giai đoạn 1: Thu hút (attract)
#2. Giai đoạn 2: Chuyển đổi (convert)
#3. Giai đoạn 3: Chốt sale (close):
#4. Giai đoạn 4: Làm hài lòng khách hàng (delight):
7 yếu tố cần thiết khi triển khai Inbound Marketing:
Cuối cùng: Hãy kết nối quy trình Sale và Marketing của bạn!

=> Đọc ngay bài viết: https://fiexmarketing.com/marketing/inbound-marketing-la-gi/
#fiexmarketing #inboundmarketing #inboundmarketinglagi

Comments

There are no comments for this announcement.