Announcement

Infusionsoft là gì? Toàn tập về cách sử dụng Infusionsoft bạn cần biết

Posted by FIEX Marketing on Feb 25 2021 at 07:27PM PST
image

Infusionsoft là một công cụ tự động hóa cho phép bạn nhanh chóng hoàn thiện các công việc lặp đi lặp lại trong các mảng Sale – Marketing và Chăm sóc khách hàng.
Infusionsoft là gì? Toàn tập về cách sử dụng Infusionsoft bạn cần biết

=> Link: https://fiexmarketing.com/email-marketing/infusionsoft-la-gi/

Đọc bài viết bạn sẽ nắm rõ:

Yoast SEO là gì
1. Infusionsoft là gì
2. Tính năng nổi bật của Infusionsoft
Cài đặt thời gian gửi email tự động
Phân khúc khách hàng dựa vào hành vi
Gửi email khách dựa trên phân khúc khách hàng
Hỗ trợ tạo phễu nội dung chăm sóc và bán hàng
Tạo Landing page-trang đích
Tích hợp được với nhiều công cụ khác
3. Lợi ích khi sử dụng Infusionsoft
4. Nhược điểm của Infusionsoft
5. Hướng dẫn sử dụng Infusionsoft và setup Infusionsoft

=> Đọc ngay bài viết: https://fiexmarketing.com/email-marketing/infusionsoft-la-gi/

#infusionsoftlagi #infusionsoft #fiexmarketing

Comments

There are no comments for this announcement.