Announcement

Lead là gì? Tổng hợp kiến thức về lead marketer cần biết 2021

Posted by FIEX Marketing on Feb 25 2021 at 07:28PM PST
image

Đây không còn là khái niệm mới mẻ với những người làm marketing, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu cặn kẻ lead trong Marketing là gì, các loại lead, sự khác nhau giữa lead và prospect cũng như làm cách nào để đánh giá chất lượng của một lead chưa?
Lead là gì? Tổng hợp kiến thức về lead marketer cần biết 2021
=> Link: https://fiexmarketing.com/email-marketing/lead-la-gi/

Đọc bài viết bạn sẽ nắm rõ:
Lead là gì?
3 loại lead
Information qualified lead (IQL)
Marketing qualified lead (MQL)
Sales qualified lead (SQL)
Những tiêu chí cơ bản để phân loại MQLSQL
Lead và Prospect khác nhau ra sao?
Tiêu chí đánh giá chất lượng của một lead là gì?
Đo lường mức độ quan tâm của lead
Lead scoring

=> Đọc ngay bài viết: https://fiexmarketing.com/email-marketing/lead-la-gi/

#leadlagi #lead #fiexmarketing

Comments

There are no comments for this announcement.