Announcement

Ứng dụng mô hình AIDA trong Marketing Online | FIEX Marketing

Posted by FIEX Marketing on Apr 12 2021 at 02:29AM PDT
image

Ứng dụng mô hình AIDA trong Marketing Online | FIEX Marketing
Mô hình AIDA có lẽ là mô hình tiếp thị được nhiều người biết đến nhất trong marketing. Dù vô tình hay hữu ý, ta vẫn thường áp dụng AIDA vào cuộc sống hàng ngày, nhất là khi lập chiến lược marketing, viết một đoạn content ngắn trên facebook.
AIDA là gì? Ứng dụng mô hình AIDA trong Marketing Online
=> Link: https://fiexmarketing.com/marketing/mo-hinh-aida/

Đọc bài viết bạn sẽ nắm rõ:
AIDA là gì?
4 thành phần chính trong AIDA
1. Awareness-Giai đoạn thu hút sự chú ý và tạo nhận thức cho khách hàng
2. Interest-Giai đoạn tạo và duy trì sự thích thú
3. Desire-Giai đoạn khuyến khích sự khao khát
4. Action- Giai đoạn thúc đẩy hành động
Mô hình AIDA mở rộng
Cách ứng dụng mô hình AIDA trong Marketing Online

=> Đọc ngay bài viết: https://fiexmarketing.com/marketing/mo-hinh-aida/

#mohinhaida #aidalagi #fiexmarketing

Comments

There are no comments for this announcement.